cs en

Stropní systémy

stropní železobetonové panely PZD stropní panely určené pro stropní a střešní konstrukce uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových nosníků. Jde o relativně lehkou stropní konstrukci se snadnou montáží a velkou variabilitou rozměrů a tvarů.


stropní desky PZD nosné prvky pro zakrývání kanálů, prostorů s menším vnitřním rozměrem do max. světlosti 2,1 m, vhodné pro ruční manipulaci.


filigránové stropní desky stropní a střešní konstrukce uložená na zdivo, průvlak nebo do příruby ocelového nosníku typově vyráběny v tl. 60 mm ( lze i tl. 50-70 mm ), z horní plochy přesahuje zpřahující prostorová žebříčková výztuž, sloužící k následnému zmonolitnění konstrukce. Současně plní funkci ztraceného bednění stropní konstrukce.