cs en

Bytové domy Holandská čtvrť Olomouc

Dnes je součástí komplexu bytových domů v Olomouci pod názvem Holandská čtvrť již 8 bytových domů. Pro tyto domy byly vyráběny balkonové desky, jejichž součástí bylo i betonové zábradlí a tyto balkony byly prováděny pro možnost uložení na rohy domu tak, aby oba typy mohly být následně pod úhlem 45 stupňů spojeny.

Zákazník PSJ Jihlava – GriToN Praha
Rok 2016 - 2018