cs en

Bytový dům Pacov

Na jaře roku 2020 byly zahájeny dodávky stropních filigránových panelů, na výstavbu bytového dimu v Pacově. Tento typ stropní konstrukce byl použit nejen z důvodu urychlení vlastní výstavby, ale i k ekonomické výhodnosti

Zákazník AGOS Pelhřimov
Rok 2020