cs en

GLS Jihlava

Novostavba haly na třídění zásilek GLS o půdorysných rozměrech 37,5 x 111,75 s modulovou vzdáleností sloupů v podélné ose 7. Založení stavby hlubinné na vrtaných pilotech. Celkový objem konstrukčních ŽB prvků je 919 m3 a stropních panelů spiroll je 1185 m2.

Zákazník Podzimek a synové
Rok 2021