cs en

PHS I/43 Zboněk

Proběhla rekonstrukce protihlukové stěny v obci Zboněk na silnici I/43 jižně od Letovic.

Původní protihluková stěna z železobetonových panelů s keramickými tvarovkami byla vybudována v 80tých letech 20. století. Stěna již nebyla v dobrém technickém stavu a nevyhovovala ani po akustické stránce. Proto bylo rozhodnuto o její rekonstrukci. Staré nevyhovující panely byly odstraněny a původní ocelové sloupky zbaveny koroze a opatřeny novou protikorozní ochranou a barevným nátěrem. Na realizaci jsme se podíleli výrobou nových soklových a absorpčních panelů a jejich následnou montáží do stěny. Panely systému Faseton jsou v tomto případě opatřeny absorbéry Welle s pohltivostí 10dB (třída A3).

Zákazník SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Rok 2024