cs en

Řadové garáže Jesenice

V rámci výstavby obytného souboru v Jesenici u Prahy, kde jsme v rámci bytových domů dodávali balkonové desky, byl ze strany investora vznesen požadavek na vybudování řadových garáží. Zde byl konstrukčně použit systém plošných prvků, variabilních a jednoduchých, které umožňovali rychlou výstavbu a možnosti požadovaných případných klientských změn co se týká velikosti jednotlivých garáží.

Zákazník Konstruktiva Branko
Rok 2007