cs en

Silážní žlab Farma Duben

Při řešení nutnosti vybudovat velký silážní žlab, se majitel rozhodl namísto monolitické konstrukce pro žlab tvořená našimi prefabrikáty tvaru T. Tyto byly dodány na stavbu v počtu 144 ks s výškou 5,25 m, aby jimi byl vytvořen tří loďový silážní žlab o účinné skladovací výšce 5 m.

Zákazník Farma Duben
Rok 2001