cs en

Výtahové šachty BD U Skály a Rezidence Vrchlického

V mnoha projektech na bytové domy se jako výhodný prvek projevil typ prostorového prefabrikátu výtahové šachty. Tento prvek je vzhledem ke své konstrukci, velikosti i výšce, využívám pro osobní výtahy ( Schindler, KONE, Stannah ...) a je vždy navržen v počtu 2 ks na jedno patro s tím, že tento prvek umožňuje následnou rektifikaci do svislé polohy a jehož součástí jsou i přípravné kotevní prvky pro osazení součástí výtahu. Tento typ výrobku byl vybrán i pro realizaci BD U Skály a Rezidence Vrchlického

Zákazník MG Real – BD U Skály, Geosan group – Rezidence Vrchlického
Rok 2020 - 2021