cs en

Výtahové šachty LIWA a RIMOVA

Jako náhrada za navržené monolitické výtahové šachty, byl zvolen systém plošných prefa prvků, pro vytvoření prostorové konstrukce, půdorysně splňující kritéria pro použité typy výtahů. Vzhledem k celkové koncepci stavby řešené jako ŽB prefabrikovaný skelet, byla tato alternativa časově i technicky jednodušší, než provádění výtahové šachty monolitické.

Zákazník I. Kamenická stavební a obchodní společnost
Rok 2011 - 2016