cs en

Atypické prvky

Po konzultaci a dohodě s projektanty a architekty a po prověření proveditelnosti ve výrobě, lze vyrábět libovolné konstrukční prvky s kvalitním povrchem a přesně specifikovanými požadavky a vlastnostmi. U těchto prvků je výroba i montáž včetně statického návrhu předmětem individuálního řešení a návrhu.