cs en

Konstrukce skeletů

kalichy – kompaktní bloky sloužící pro založení ŽB nebo ocelových sloupů zajišťující dokonalé vetknutí sloupů do základové konstrukce


sloupy – tyčové prvky svislé nosné konstrukce rozmanitého průřezu, včetně možnosti konzol pro uložení průvlaků, jeřábových drah nebo jiných technologických zařízení, s možností kotvení v patě buď do kalichů, na botky, nebo pomocí Čapkova spoje.


průvlaky – podélné tyčové prvky s možností použití nejen u skeletových konstrukcí, ale i u klasických zděných budov, jedná se převážně o hlavní nosný prvek stropních konstrukcí, ale jeho použití je i v případě velkého liniového nebo bodového zatížení od sloupů, technologií ap.


vazníky – hlavní nosný prvek střešních konstrukcí


vaznice – sekundární nosná konstrukce střešních plášťů pomáhající zkrátit rozpětí střešního pláště


ztužidla – prvky zajišťující propojení primární nosné konstrukce sloupů a průvlaků, případně vazníků


příčle – úsporný prvek nahrazující ve štítovém poli halového objektu vazník, který je podporován štítovým sloupem


základové prahy – nosné nebo konstrukční pohledové základové pasy a sokly skeletových a stěnových konstrukcí, v případě požadavku s možností vložení tepelné izolace ( sendvičové prahy a sokly ) nebo s možností dělení na podzemní nezateplenou a nadzemní zateplenou část