cs en

Lodžie

Náš lodžiový systém byl primárně vyvinut jako náhrada za ocelové zavěšené balkony.

Postupem času se však stále aktuálnější stával požadavek na výstavbu lodžií v místech,

kde původně žádná venkovní konstrukce nebyla. Týká se to zejména menších bytů, kterým

se díky přistavění lodžií zvětší užitná plocha. Dalším požadavkem majitelů bytů je

zvětšení stávající lodžie, které se vlivem zateplení zmenšil užitný prostor. Jsme schopni

stávající lodžii prodloužit a tak její plochu výrazně zvětšit.

 

Prefabrikované lodžie pro Vás představují velkou užitnou plochu, vyšší tržní hodnotu

bytu, minimální nároky na údržbu, životnost srovnatelnou s životností domů a v neposlední řadě vyšší estetický dojem.

 

Železobetonová samonosná konstrukce je založena buď na vlastním základu nebo na speciálním

přípravku kotveném do nosné konstrukce budovy. Celý systém je složen ze svislých

nosných stěn na něž jsou uloženy vodorovné lodžiové desky. Svislé stěny jsou kotveny

skrz spáru obvodového pláště přímo do nosné konstrukce objektu. Tímto je zajištěno

spojení lodžií s budovou.

 

Vyrábíme dva základní tvary lodžií s rovnou nebo zkosenou lodžiovou deskou. Zábradlí

je řešeno buď ze železobetonových desek nebo jako konstrukce z ocelových uzavřených

profilů s různou výplní. Na přání zákazníka jsme schopni upravit tvar lodžií, celkovou konstrukci,

rozměry prvků i konstrukci zábradlí.

Ing. Tomáš Chalupský

lodžie