cs en

Opěrné stěny Ruwena

Stěny z dílců RUWENA tvoří univerzální systém pro vytvoření opěrných nebo obkladových stěn při minimálním podílu betonářských prací a s možností maximální aplikace zeleně. Vlastní dílce opěrných stěn jsou tvořeny ŽB roštem. Příčná žebra vysouvají humusovou římsu, sloužící na výsadbu vegetace dokončené stěny. Dílce jsou vyráběné ve dvou velikostech rozestupu podélných žeber, a to 1420 mm a 800 mm. Každý typ je vyráběný ve dvojmodulovém a jednomodulovém provedení (se třemi nebo dvěmi příčnými žebrami). Při průměrných kvalitách základové a zásypové zeminy lze použít do výšky 8 m (bez zatížení vrcholu stěny). Sklon stěny od 76° do 90°.