cs en

Opěrný systém – GeoWall

GeoWall je systémová konstrukce využívající principu vyztužené zeminy, určena pro výstavbu opěrných zdí, mostních křídel a mostních opěr.


Systém je tvořen velkoplošnými betonovými panely, výztužnými geomřížemi, spojovacími komponenty, spojovacími závlačemi, zavětrovacím systémem a železobetonovou římsou.