cs en

Úhelníkové stěny L a T

Jedná se o ŽB úhelníkové prefabrikáty používané jako opěrné a dělící stěny pro zásyp zeminou, dále jako dělící stěny silážních žlabů, skladových boxů sypkých hmot a podobně.