cs en

Výtahové šachty

ŽB svislé prostorové prefabrikáty s tl.stěny 120 mm pro vytvoření samonosných i nosných výtahových šachet běžných půdorysných rozměrů. Součástí systému jsou i prstence pro dojezd výtahu a krycí deska šachty. Na jedno patro jsou standartně navrhovány 2 ks tohoto prostorového prefabrikátu. Výtahové šachty provádíme i jako skládané z plošných prvků, uzpůsobené rozměrům konkrétního výtahu.