cs en

D1 Brno - Starý Lískovec

V roce 2020 jsme pro firmu SUPER-KRETE CZECH s.r.o. vyrobili a namontovali protihlukovou stěnu na zakázku „PHS D1 – Brno, Starý Lískovec, obj. SO761 + obj. SO762“.Jednalo se o výstavbu nové protihlukové stěny na dálnici D1 v km 190,886 - 191,338 v k.ú. Starý Lískovec. PHS je založena na pilotách a sloupky jsou ocelové.

Celkové plocha absorpčních panelů 1548m2, jednalo se o jednostranně pohltivou stěnu. Stěna má vzduchovou neprůzvučnost B4 a zvukovou pohltivost A5. Investorem akce bylo ŘSD. Práce probíhaly od května do července 2020.Barevné řešení bylo provedeno probarvením absorbérů ve hmotě dle grafického zadání od investora.

Protihluková stěna jednostranně pohltivá – 1548m2 absorpčních panelů, délka protihlukové stěny je 452 m a výška 3,5 - 6,0 m

Zákazník Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rok 2020
Lokace D1, Brno – Starý Lískovec km 190,886 - 191,338