cs en

D1 Měšín

V roce 2020 jsme pro firmu FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. vyrobili a namontovali protihlukovou stěnu na zakázku „D1 stavba PHS Měšín“.Jednalo se o výstavbu protihlukové stěny na D1 v km 115,899 - km 117,054 vlevo. Tato PHS chrání před hlukem z dálnice obec Měšín.

Celkové plocha absorpčních panelů 3929m2, jedná se o jednostranně pohltivou stěnu. Stěna má vzduchovou neprůzvučnost B4 a zvukovou pohltivost A3. Investorem akce bylo ŘSD. Práce probíhaly od května do dubna 2020.Barevné řešení bylo provedeno dle grafického zadání investora.

Protihluková stěna jednostranně pohltivá – 3929m2 absorpčních panelů, délka protihlukové stěny je 1152 m a výška 3,5 - 4,0 m

Zákazník Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rok 2020
Lokace D1 v km 115,899 - km 117,054 vlevo