cs en

Jihlava OC Aventin

V roce 2021 jsme pro firmu Makostav vyrobili a namontovali protihlukovou stěnu na zakázku „OC Aventin Jihlava“.Celkové plocha absorpčních panelů 190 m2, jednalo se o oboustranně pohltivou stěnu. Vzduchovou neprůzvučnost je ve třídě B4 a zvuková pohltivost A3.
Investorem akce byla skupina AVENTIN Group.
Práce probíhaly v dubnu 2021.Barevné řešení bylo provedeno dodatečným nástřikem dle grafického zadání investora.

Protihluková stěna oboustranně pohltivá – 190 m2 absorpčních panelů

Zákazník AVENTIN Group
Rok 2021
Lokace Jihlava, OC Aventin