cs en

Praha 5. května

V roce 2017 jsme pro sdružení firem SWIETELSKY – OHL ŽS vyrobili betonové protihlukové dílce pro stěnu na zakázku „PHS 5.května“.Celkové plocha absorpčních panelů 2000m2, jednalo se o jednostranně pohltivou stěnu. Panely mají vzduchovou neprůzvučnost ve třídě B4 a zvukovou pohltivost A5. Investorem akce bylo TSK Praha. Práce probíhaly od května do července 2017.Barevné řešení bylo provedeno dodatečným nástřikem dle grafického zadání od investora.

Protihluková stěna jednostranně pohltivá – 2000m2 absorpčních panelů

Rok 2017
Lokace Praha, 5. května