cs en

Rieder - Bloc systém

stavebnicový systém betonových bloků z prostého betonu s konickými nálitky na horní ploše a s vybráním ve spodní ploše, zamezující posunu prvků mezi sebou. Uvnitř bloku jsou otvory Ø 150 mm sloužící k osazení svorných tyčí pro sepnutí stěny při vyšší montážní výšce. Základní prvky jsou vyráběny v šířce a výšce 600 mm a v délkách 600, 1200, 1800 a 2400 mm. Z těchto základních bloků vychází i bloky doplňkové například s geomříží nebo se sítí pro použití v opěrných stěnách, nebo bloky rovné bez horních nálitků sloužící k ukončení stěn v poslední řadě.


mají široké spektrum použití ať už v oblasti skladování sypkých hmot, odpadů, zemědělských komodit, nebo jako opěrné stěny, dělící stěny či zábrany


výhodou je rychlá montáž, jednoduchá opravitelnost, variabilita systému, téměř neomezená životnost, montáž bez mokrých procesů a jde o ekologický výrobek.