cs en

Rieder-Tram

Přejezdová konstrukce Rieder-Tram je určena především pro stavbu systému přejezdů tramvajových tratí. Použití je možné i ve speciálních případech (nerovnoběžné koleje, přejezd trati s jiným než normálním rozchodem, s kolejovou splítkou apod.). V základním tvaru je konstrukce určena pro kolej s rozchodem 1435 mm, jednokolejné nebo dvoukolejné trati, kde jsou přejezdové desky dodávány v elementární četnosti, dle předem zpracované dokumentace. Základní princip spočívá v použití segmentu jedné desky u vícekolejné trati.


Konstrukci je možno použít v koleji s jakýmkoliv poloměrem oblouku včetně přechodnice a v koleji s převýšením.


Vyhovuje pro křížení s jakoukoliv pozemní komunikací. Podle provozního zatížení pozemní komunikace se volí odpovídající typ konstrukce. Konstrukce vyhovuje pro všechny třídy zatížení (I, II, III). Rieder-Tram zajišťuje svojí konstrukcí a použitými materiály elektrické oddělení kolejnic od země.